منتخب محصولات تخفیف و حراج
کولر آبی آزمایش 4000 مدل AZ40

کولر آبی آزمایش 4000 مدل AZ40

6% 8,200,000 7,690,000 تومان
کولر آبی آزمایش 8000 مدل AZ80

کولر آبی آزمایش 8000 مدل AZ80

19% 13,500,000 10,880,000 تومان
کولر آزمایش سلولزی مدل 6000

کولر آزمایش سلولزی مدل 6000

15% 14,200,000 12,065,000 تومان